Mã: SH07-SH17-SH27
Đối tượng: Toàn bộ thành viên SHBET
Thời gian bắt đầu: 00:00:00 01/01/2023 (GMT+7)
Thời gian kết thúc: Khi có thông báo chính thức
CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

BA NGÀY KHUYẾN MÃI HỘI VIÊN 7 – 17 – 27

Nhà cái shbet triển khai chương trình “Lì Xì Lớn” vào ngày [07], [17], và [27] hàng tháng để tri ân cộng đồng thành viên.

Sự kiện 1 (SH07)

Phát Lương ngày [07] Hàng Tháng – Mỗi ngày này, nhà cái shbet phát thưởng tiền lương bất ngờ cho thành viên tham gia. Hãy nạp tiền và cược nhiều để có cơ hội nhận phần thưởng hấp dẫn này. Thời gian phát lương: trước 17:00 Ngày 07 hàng tháng.

Phát lương Thời gian phát thưởng Trạng thái Hình thức phát thưởng
Lương tháng 01 07/01/2024 Đã phát thưởng
Phát thưởng vào phong bao Lì Xì trước 17h ngày 07 hàng tháng theo giờ
Việt Nam.
Lương tháng 02 07/02/2024 Chưa phát thưởng
Lương tháng 03 07/03/2024 Chưa phát thưởng
Lương tháng 04 07/04/2024 Chưa phát thưởng
Lương tháng 05 07/05/2024 Chưa phát thưởng
Lương tháng 06 07/06/2024 Chưa phát thưởng
Lương tháng 07 07/07/2024 Chưa phát thưởng
Lương tháng 08 07/08/2024 Chưa phát thưởng
Lương tháng 09 07/09/2024 Chưa phát thưởng
Lương tháng 10 07/10/2024 Chưa phát thưởng
Lương tháng 11 07/11/2024 Chưa phát thưởng
Lương tháng 12 07/12/2024 Chưa phát thưởng

Sự kiện 2 (SH17)

Ngày Lễ Tri Ân Khách Hàng – Vào ngày [17] hàng tháng, nhà cái shbet phát thưởng tổng cộng 1800 tỷ tiền thưởng cho tất cả thành viên tham gia đặt cược. Hãy nạp tiền và đặt cược càng nhiều để có cơ hội nhận phần thưởng lớn. Thời gian phát thưởng: trước 17:00 Ngày 17 hàng tháng.

Quà tri ân Thời gian phát thưởng Trạng thái Hình thức phát thưởng
Món quà 01 17/01/2024 Đã phát thưởng
Phát thưởng vào phong bao Lì Xì lúc 13h~17h ngày 17 hàng tháng theo giờ
Việt Nam.
Món quà 02 17/02/2024 Chưa phát thưởng
Món quà 03 17/03/2024 Chưa phát thưởng
Món quà 04 17/04/2024 Chưa phát thưởng
Món quà 05 17/05/2024 Chưa phát thưởng
Món quà 06 17/06/2024 Chưa phát thưởng
Món quà 07 17/07/2024 Chưa phát thưởng
Món quà 08 17/08/2024 Chưa phát thưởng
Món quà 09 17/09/2024 Chưa phát thưởng
Món quà 10 17/10/2024 Chưa phát thưởng
Món quà 11 17/11/2024 Chưa phát thưởng
Món quà 12 17/12/2024 Chưa phát thưởng

Sự kiện 3 (SH27)

Lì Xì Bí Mật – Vào ngày [27] hàng tháng, nhà cái phát lì xì bí mật cho 1 triệu thành viên, không giới hạn số lần và số tiền nhận thưởng. Thời gian phát thưởng: trước 17:00 Ngày 27 hàng tháng.

Quà bí mật Thời gian phát thưởng Trạng thái Hình thức phát thưởng
Bí mật 01 27/01/2024 Đã phát thưởng
Phát thưởng vào phong bao Lì Xì lúc 13h~17h ngày 27 hàng tháng theo giờ
Việt Nam.
Bí mật 02 27/02/2024 Chưa phát thưởng
Bí mật 03 27/03/2024 Chưa phát thưởng
Bí mật 04 27/04/2024 Chưa phát thưởng
Bí mật 05 27/05/2024 Chưa phát thưởng
Bí mật 06 27/06/2024 Chưa phát thưởng
Bí mật 07 27/07/2024 Chưa phát thưởng
Bí mật 08 27/08/2024 Chưa phát thưởng
Bí mật 09 27/09/2024 Chưa phát thưởng
Bí mật 10 27/10/2024 Chưa phát thưởng
Bí mật 11 27/11/2024 Chưa phát thưởng
Bí mật 12 27/12/2024 Chưa phát thưởng

Hãy tham gia để nhận những phần thưởng hấp dẫn và đồng ý với “Quy tắc và Điều kiện khuyến mãi”.

★TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG★