Mã: GTB01
Đối tượng: Toàn bộ thành viên shbet
Thời gian bắt đầu: 00:00:00 21/03/2023 (GMT-4)
Thời gian kết thúc: Khi có thông báo chính thức
CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

GIỚI THIỆU BẠN BÈ NHẬN LƯƠNG TRĂM TRIỆU

Thành viên shbet giới thiệu càng nhiều bạn bè tham gia, nhận được càng nhiều tiền thưởng. Tạo hệ thống thu nhập thụ động bằng cách chia sẻ và mời bạn bè đầu tư vào shbet ngay hôm nay.

Đảm bảo bạn đủ điều kiện: tổng nạp từ 1,000 điểm trở lên và tổng cược hợp lệ từ 5,000 điểm trở lên. Liên hệ CSKH 24/7 để kích hoạt link giới thiệu và hướng dẫn.
Đăng nhập >>>[Tại Đây]<<<, sao chép liên kết của bạn và gửi cho bạn bè đăng ký.

 • Người giới thiệu: (Bạn).
 • Người được giới thiệu: (X).

Điều kiện nhận thưởng

 • Tiền nạp: 1,000+
 • Cược hợp lệ: 3,000+
 • Nhận tiền thưởng chỉ cần 1 vòng cược.
 • PHẦN THƯỞNG 2: TRI ÂN TIỀN NẠP
 • Khi Người được giới thiệu (X) có từ 5 lần nạp trở lên, bạn sẽ nhận thưởng tri ân tiền nạp từ shbet.

Ví dụ

 • X có 6 lần nạp: 500, 300, 200, 5,000, 600, 8,000. Tổng nạp là 14,600 điểm.
 • Bình quân 6 lần nạp: 14,600/6 = 2,433 (tương ứng mức 2)
 • Tiền thưởng bạn nhận được: 188 điểm.
 • PHẦN THƯỞNG 3: HOA HỒNG THANH TOÁN THEO CHU KỲ
 • Hưởng 0.2% hoa hồng hàng tuần từ tổng số tiền cược cấp dưới của bạn.

Ví dụ

 • Tổng cược hợp lệ của tuyến dưới từ CN đến T7: 22,500,000 điểm.
 • Tiền hoa hồng bạn nhận: 22,500,000 * 0.2% = 45,000 điểm (tương đương 45 triệu VND).

MỘT SỐ HẠNG MỤC CHÚ Ý

 • Chia sẻ link độc quyền và mỗi quan hệ ràng buộc sau khi bạn bè đăng ký.
 • Liên hệ CSKH 24/7 để nhận tiền thưởng và không giới hạn số lượng bạn giới thiệu.
 • Tiền thưởng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản game khi kết thúc mỗi chu kỳ.
 • Tài khoản tự giới thiệu không hợp lệ.
 • Các điều kiện về số lượng tài khoản và địa chỉ IP áp dụng.
 • Lạm dụng sẽ bị loại trừ.
 • Công ty có quyền điều chỉnh, tạm ngưng hoặc hủy bỏ chương trình.
 • Tham gia đồng nghĩa với chấp nhận “Quy tắc và Điều kiện khuyến mãi”.

★TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG★